• GENEL BİLGİLER

  Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye ili sınırları içindedir. 1958 yılında milli park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 4295 hektardır.

  Geç Hitit döneminin ( M.Ö. 8. Yüzyıl) önemli yerleşimlerinin ve kalesinin bulunduğu bir alandır. Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşmeler olmuştur. Milli parkta bu dönemlere ait eserler bulunmaktadır. Ceyhan Irmağı’nın içinden geçtiği bu alanda kızılçam ormanları, meşelikler ve makilikler yer almakta, Akdeniz Bölgesi’ne özgü flora ve fauna türleri yaşamaktadır.

 • FLORA BİLGİLERİ

  Karatepe-Aslantaş Milli Parkı florası, Amanos dağları ve Doğu Toroslar ile ilişkili coğrafi konumu nedeniyle, bu iki bölgenin mediteran kuşağı ile benzerlik taşımaktadır. 50-600 m yükseltiler arasında arızalı topoğrafik yapı gösteren alan, alçak mediteran kuşak özellikleri sergilemektedir. Bu kuşakta kserofitik çalı ve orman toplulukları yayılmıştır. Dere, ırmak ve göl kenarlarında farklı bir bitki örtüsü oluşmuştur.

 • FAUNA BİLGİLERİ

  Karatepe-Aslantaş Milli Parkı ve yakın çevresi kuşlar yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bunun en önemli nedenleri arasında, alanda birbirinden farklı yapıda habitat bulunması ve alan içerisinde bir baraj gölünün (Aslantaş baraj gölü) bulunması, milli park kapsamında avcılığın yasaklanmış olması ve koruma önlemleri sayılabilir.

  52 familyaya ait 185 kuş türünün 120’si Kırmızı Liste içinde görünmektedir. Alanda; 17 memeli hayvan türü, 12 adet sürüngen, 5 adet amfibi, türü görülebilir. Değişik türlere ait, 22 adet balık türü tespit edilmiştir. Alanda, uzun devreli Gelişim Planı çalışmaları sırasında, 9 takıma ait 49 familya ve bu familyalardan bazılarında ise cins ve tür düzeyine kadar teşhisleri yapılmıştır.

 • KAYNAK DEĞERLER

  Park alanı, Ceyhan nehri üzerinde Aslantaş barajının yapımından sonra, içinde yaklaşık 1000 hektarlık su yüzeyi ile birlikte gerek görsel, gerekse baraj gölünün oluşturduğu su kitlesi ve peyzaj güzellikleri ile ilginç doğal özellikleri taşıyan bir alan durumuna gelmiştir. Park bünyesinde yer alan tarihsel ören alanları ve açık hava müzesi, yörenin turizm ve arkeolojik açıdan önemini bir kat daha arttırmaktadır.

  Karatepe-Aslantaş Milli Parkı florası, Amanos dağları ve Doğu Toroslar ile ilişkili coğrafi konumu nedeniyle bu iki bölgenin mediteran kuşağı ile benzerlik taşımaktadır. 50-600 m yükseltiler arasında arızalı topoğrafik yapı gösteren alan, alçak mediteran kuşak özellikleri sergilemektedir. Bu kuşakta kserofitik çalı ve orman toplulukları yayılmıştır. Dere, ırmak ve göl kenarlarında farklı bir bitki örtüsü oluşmuştur.

  Orman alt örtüsünde yer alan Glycyrrhiza flavescens türü endemik yayılışı nedeniyle önem taşımaktadır. Maki örtüsü içerisinde yayılışı saptanan Anthemis arenicola var. arenicola, Rigonella raphina ve Scorzonera lacera, endemik karakterli taksonlardır.

  Dere Yataklarında, Platanus orientalis, Ostrya carpinifolia, Celtis australis, Nerium oleander, Vitex agnus-castus ve Rubus sanctus gibi ağaç ve çalılar yanında, Clematis cirrhosa ve Ampelopsis orientale gibi tırmanıcılar görülebilir.

  Aslantaş Baraj gölü, mevsimsel olarak değişen su seviyesi ile kıyı zonunda farklı bir vejetasyon tipinin yerleşmesine neden olmuştur. Çoğunlukla otsu taksonların yayıldığı bu zonda hakim türler; Xanthium strumarium, Cynodon dactylon’dur. Tamarix smyrnensis’e de sıklıkla rastlanmaktadır.

  Çürükler Mahallesi üzerinde yer alan Dana Kayası mevkiinde ve 600 m rakımlı Karatepe’nin batısındaki dik kayalık yamaçlarda Kasmofit karakterli taksonlardan oluşan bu vejetasyon tipinin tanıtıcı türleri; Ceterach officinarum, Parietaria judaica, Umbilicus horizontalis, Valerianella dentata, Cyclamen pseudo-ibericum, Cyclamen pseudoibericum, Ricotia sinuata, Symphytum aintabicum ve Alkanna kotschyana gibi kayalık alanlara adapte olmuş endemik karakterli kasmofitleride, Milli Park sınırları içerisinde görmek mümkündür.

  Karatepe zirvesinden, kuzey ve kuzeydoğu yönüne bakıldığında, yoğun bitki örtüsü ile kaplı değişken topografyaya sahip alanların ve bunların kuşattığı geniş su aynasının oluşturduğu peyzaj bütünü, estetik kaynak değeri açısından Milli Park’ta en önemli unsurlardan biridir.

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Karatepe-Aslantaş, Geç Hitit döneminde M.Ö. 8. yüzyıl’da kendisini “Adana Ovası Hükümdarı” olarak tanıtan Asativata tarafından kuzeydeki kavimlere karşı bir sınır kalesi olarak kurulmuştur. Karatepe-Aslantaş kalesi M.Ö. 720 ya da M.Ö. 680 yıllarında Asurlular’ın saldırıları sonucu yakılıp yıkılmıştır. Bu Geç Hitit kalesinde bulunan ve Anadolu tarihinin karanlık kalmış bir bölümünün aydınlığa kavuşmasına büyük katkısı olan eserlerin en önemlisi yazıtlardır. Yazıtları Açık Hava Müzesi içerisinde görmek mümkündür.

 • REKREASYON İMKANLARI

  Alanda bulunan patika yollarda doğa yürüyüşleri yapılarak ekoturizm faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Doğa yürüyüşü sırasında alanda bulunan flora ve faunaya ait canlı birçok örneklerin fotoğrafları çekilerek fotosafari de gerçekleştirilebilir.

  Yazıtlar çift dillidir. Açık Hava Müzesinin girişinin sağında, Hitit hiyeroglif, solundakiler de Fenike dilinde yazılmıştır. Bu ortostatlar Karatepe’nin bulunmasından önce çözülememiş olan Hitit hiyeroglif yazısının okunabilmesinde büyük rol oynamıştır. Fenike dilindeki metin, onun kelime kelime tekrarı olan hiyeroglif yazısının okunmasını da mümkün kılmıştır. Bu yazıtlar Fenike yazısı ve Hitit hiyeroglifi ile yazılmış en uzun metinlerdir.

  Karatepe-Aslantaş Kalesi 1 km uzunluğunda 3-4 metre kalınlığında, taştan yapılmış savunma duvarı ile çevrilidir. Belirli aralıklarla yerleştirilmiş 28 tane dörtgen planlı burçla güçlendirilmiş duvarlar yaklaşık 5 km’lik bir alanı çevrelemektedir.

  Hasancıklı mahallesindeki eski mezarlıkta, kesme taş ve moloz dolgudan yapılma kilise harabesi bulunmaktadır. Sarıdüzü mahallesindeki kalıntılar ise Doğu duvarı izlenebilen bir bazilika kalıntısının mozaik taban döşemesidir. Üzerine buranın sahipleri (Mustafa Kayan) tarafından mozaiği koruyacak şekilde bir ev yapılmıştır. Evin bulunduğu meydanda bir zeytinyağı ezgi taşı, hemen arkasındaki tarlada M.S. 4. yüzyıl5/6. yüzyıl6/7. yüzyıl ve 13. yüzyıla ait ince ithal, kaba ve kiremit parçaları saptanmıştır.

  Karatepe köyü, Sarıdüz mahallesi, Ayvalı Pınar mevkiinde bulunan eserler ise yassı tuğlalarla örülmüş hamam harabesidir. Hamamın Son Roma veya Bizans eseri olduğu tahmin edilmektedir. Yamaçtaki tarlada M.S. 4.-7. yüzyıl ince ithal mallar, Domuztepe tipinde M.S. 5.-6. yüzyıl ince ithal ve kaba mal ile küp ve kiremit örnekleri bulunan eserler arasındadır.

  Karatepe köyü, Çürükler mahallesi, Danakaya mevkiinde sarp kayalık bir tepenin batı yamacının Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen değirmen taşı, Doğu Sigilata ithal parçaları, zirvede kocaman taşlardan örülmüş Demir Çağı’na ait olduğu tahmin edilen duvar, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen harçlı duvar, bulunmuştur. Yerleşimin M.Ö. 2. yüzyıl M.S. 1. yüzyıl başlarına kadar sürdüğü tahmin edilmektedir.

  Karatepe köyü, Aşağı Dikenli mahallesinde, Roma çağına ait tuğladan yapılmış bir tonozla örtülü çeşme, Dikenli mahallesinde Roma Dönemine ait kaptaj bulunmaktadır. Kızyusuflu köyü, Cennetler mahallesinde eski Kırağılı derenin zaman zaman Aslantaş baraj sularının altında kalan kuzey yamacında vaktiyle pöhrekler bulunmuştu. Halen çok aşınmış ve az miktarda, muhtemelen Son Roma Çağı mutfak mallarına rastlanmıştır.

HARITA
Giriş Saatleri06:00Cıkış Saatleri21:00
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
Şahıs6 TL İndirimli Şahıs 3 TL BİSİKLET6 TL Motorsiklet ve ATV12 TL Otomobil, Kamyonet, Pickup18 TL Minibüs54 TL Midibüs96 TL Otobüs162 TL 1 ünite Çadır (günlük)30 TL 1 ünite Karavan (günlük)30 TL
AKTİVİTELER
Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Kuş Gözlemciliği Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Kuş Gözlemciliği Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Dağcılık Kayak Çadırlı Kampçılık Yayla Turizmi Oryantiring Yamaç Paraşütü Kaya Tırmanışı Mağara Araştırma Yüzme Atlı Yürüyüş Rafting Kanyoning Botanik Gezisi Karavanlı Kampçılık Kano Sporu Dağ Bisikleti Yön Bulma Kültür Turizmi Doğa Temalı Şenlikler Deniz Turizmi Konaklama Doğa Turizmi Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Ekolojik Turlar Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Okçuluk Basketbol Av Turizmı Voleybol Tenis Gastronomi Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Manzara Seyiri Mavi Gölde Yüzme Günübirlik kullanım Doğa Resmi Aktivitesi Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Çeşme Otopark Alanı İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe Piknik Alanları WC Tarihi Yapı Tümünü Göster
NELER VAR?
Çeşme Otopark Alanı İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe Piknik Alanları WC Tarihi Yapı Mescit Gölet Çocuk Oyun Alanı Seyir Terası Kameriyeler Güvenlik Noktaları Yağmur Barınağı Bekçi Evi Giriş Kontrol Noktası Telesiyej Telefirik Şelale Etkinlik Alanı Konaklama Tesisi Dere Su Bendi Su Kemeri Kır Evi Yüzme Havuzu Çay Bahçesi Spor Sahası Sahil Plaj Su Sporu Parkuru Kamp Alanı Koşu Parkuru Su Pınarı Orman Yolları Seyir Kulesi Yangın Kulesi Kuş Gözetleme Kulesi Gezi Rotası Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Kayak Pisti Yürüyüş Yolu Tırmanma Parkuru Soyunma Kabini ve Duşlar Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesisler Konferans Salonu Yöresel Ürün Satış Noktaları Bisiklet Yolu Seyir Noktası Orman Köşkü Şehitlik Anıt Ağaç Noktaları İdari Hizmet Binası Lokanta Mağara NELER VAR? Göl Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Depo Kır Lokantası Kır Kahvesi Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Basketbol Sahası Voleybol Sahası Gözetleme Kulesi İzci Kampı Futbol sahası Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz İskele Oyun alanı Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Kamelya Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Çadır Parkur Cami Bungalow Su Terfi Deposu Bulaşık Yıkama Yeri Fosseptik Çürütme Deposu Piknik Masası Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Spor Destek Üniteleri Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.